Nieuws

Aquaduct Drachtsterweg pas eind augustus 2017 open

Het aquaduct in de Drachtsterweg gaat op 31 augustus 2017 open voor auto- en fietsverkeer. Dat zijn de provincie Fryslân en Heijmans overeengekomen. De gesprekken tussen Heijmans en provincie Fryslân leidden tot een overeenstemming over het vervolg van de bouw van het M.C. Escher Akwadukt. Lees het volledige verhaal hier.

 

Woensdagavond 22 juni om 19.30 uur is er in Kerkelijk Centrum Oase in Aldlân een informatiebijeenkomst gehouden voor de omgeving. Heijmans, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden stonden daar gezamenlijk de omgeving te woord.

Onwonenden aquaduct Drachtsterweg zijn het spuugzat

Woensdag 22 juni 2016 was er een informatiebijeenkomst voor de omwonenden in verband met de vertraagde oplevering van het aquaduct. De omwonenden wonden er geen doekjes om.

‘Ik kijk nu tweeënhalf jaar tegen een bouwcontainer aan en ik ben het spuugzat’, zo verwoordde een bewoner van de Ereprijs het onderbuikgevoel van de omwonenden van het aquaduct in aanbouw in de Drachtsterweg. Vertegenwoordigers van de Provincie Friesland en aannemer Heijmans  konden woensdagavond tijdens de informatiebijeenkomst dat onderbuikgevoel niet wegnemen.

Het werd woensdagavond wel duidelijk dat alles anders moet. De communicatie naar de omwonenden moet intensiever en duidelijker. Maar vooral de bouwwijze moet anders. Geen funderingspalen meer slaan, maar boren. En geen damwanden intrillen in plaats van slaan. ‘Dit moet minder overlast geven voor de omgeving’, vertelde Mario Rodriguez, projectmanager van Heijmans. Rodriguez gaf toe dat de aannemer zich had verkeken op de ondergrond in de omgeving. ‘Doordat dit gebied ooit een zee was, is iedere meter grond anders.’ Tijdens proefboringen vooraf en aanvullend bodemonderzoek is dit niet duidelijk naar voren gekomen.

 

Heijmans schimmig

Heijmans wilde weinig openheid geven. De Provincie betaalde 8,5 miljoen euro extra om het aquaduct af te bouwen. ‘Ook wij hebben een substantiële bijdrage geleverd, maar ik vertel niet hoeveel’, luidde het antwoord van Rodriguez op een vraag uit de goed gevulde zaal van kerkelijk centrum ‘De Oase’. Zowel de Provincie als de aannemer ontkenden de bewering dat de boeteclausule uit het contract was geschrapt tijdens het overleg eerder dit jaar  tussen de partijen over de bouwwijze en de verdeling van de extra kosten. Ook op de vraag hoeveel procent van het werk nu klaar is, bleef Rodriguez het antwoord schuldig.

Zalvende woorden

Alle begrip was er voor de klachten van de bewoners over de vertraging en alle schade. Gedeputeerde Sietske Poepjes zegde de bewoner van de Ereprijs toe dat er naar een oplossing voor de container voor zijn woning wordt gezocht. Ook kunnen mensen met schade zich bij de bouwcombinatie Vrij Baan melden. De verzekeraar zal beoordelen of er recht op vergoeding bestaat. ‘Dat zal wel niks worden. Verzekeraars betalen toch liever niet’, klonk het uit de zaal. De omwonenden zagen liever de garantie dat het werk volgend jaar klaar is.

 

Augustus 2017 harde datum?

‘We doen er alles aan om volgend jaar augustus kaar te zijn’, antwoordde Rodriguez op de vraag of volgend jaar augustus het aquaduct echt opengaat. Een keiharde garantie durfde hij niet te geven. Volgens Hans Faber van de Provincie  zal de datum wel worden gehaald. Ook Sietske Poepjes is in haar nopjes dat het aquaduct  nog voor de opening van het jaar van de Culturele Hoofdstad in 2018 klaar is. ‘Alhoewel ik het veel belangrijker voor de omwonenden vind dat het dan achter de rug is’, benadrukte ze. De aanwezigen in de zaal reageerden lauw op de nieuwe opleveringsdatum. Ze willen het eerst nog wel eens zien.