Agenda

Rooien van bomen in het "Bosk fan Pylkwier"

woensdag 20 juni 2018 om 19:30

De afdeling Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente Leeuwarden geeft uitleg aan de bewoners Zuiderburen over het werkplan van het rooien van de bomen in het bos van Pylkwier i.v.m. de Essentak sterfte.

Markant open 19:30

Start uitleg 20:00

Einde rond 22:00